Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van YourMoney B.V. (verder: YourMoney). YourMoney (kvk 60237376 te Den Haag) verleent u hierbij toegang tot www.yourmoney.nl (verder: de website).

De op deze website verstrekte informatie is geen advies of financiële dienst. Het is niet toegestaan om de website van YourMoney of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YourMoney. Specifiek betreft dit, animatie video’s, beeldmatriaal (mascotte) alsmede verdere applicaties en beeldmateriaal). Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

YourMoney betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, wijzigen en verspreiden van de informatie op deze site. YourMoney is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden fouten in deze informatie. In het bijzonder zijn alle prijs en voorwaarde combinaties op YourMoney.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De getoonde prijzen op de websites van de desbetreffende aanbieders /verzekeraars / bemiddelaars zijn altijd leidend. Het aanbod van producten wat in de vergelijking getoont wordt is vrijblijvend.

YourMoney houdt op haar websites gegevens van uw bezoek bij. Dit gebeurt ter verbetering van de website. YourMoney maakt onder meer gebruik van software van Google, genaamd Google Analytics. Google maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.